Rahvuskultuuride päevad 2022

Rahvuskultuuride päevad on ellu kutsutud eesmärgiga tuua kokku Tallinna rahvusvähemused ja näidata, kui mitmekülgne ja huvitav on erinevate  siin elavate rahvaste  kultuur. 

Iga rahvus toob kaasa oma kultuuri ja traditsioonid, mille edasikandmine ja säilitamine on oluline eelkõige neile endale.
Samuti muudab kultuuride paljusus linna kultuurimaastiku mitmekesisemaks ning palju rikkamaks kõigile linna elanikele.

www.tallinn.ee/et/rahvuskultuuride-paevad

folkloorinoukogu.ee/vorgustik/tooruhmad/vahemusrahvused/rahvuskultuuride-paevad/

Korraldaja
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet
kultuursport@tallinnlv.ee,