Rahvusvaheline konverents "Muusikahariduse vägi - Eesti kogemuse näitel" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Rahvusvaheline muusikahariduse konverents on pühendatud Eesti muusikahariduse enam kui 100 aasta jooksul loodud traditsioonidele. 4 päeva täis ettekandeid, õpitubasid ja muusikat!


Muusika on juba aastatuhandeid olnud osa Euroopa haridusest kujundades kultuurilist reaalsust, milles me tänapäeval elame. Konverentsi eesmärk on arutleda muusikahariduse arengute teemal nii minevikus kui ka tänasel päeval, uurida tuleviku võimalikke suundumusi ning jagada muusikahariduse ideid, traditsioone ja saavutusi nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Muusika roll eestlaste rahvusliku identiteedi kujunemisel on märkimisväärne, Eesti muusikahariduse professionaalsed lähenemisviisid on loodud enam kui 150 aasta jooksul. Nii muusika kui ka haridus on nähtused, mis kujundavad inimesi ühiskonna liikmetena kõige tähelepanuväärsemal viisil. Mitmed konverentsi ettekanded puudutavad eestlase identiteedi ja muusika ühisosa. Loodame innustada muusikahariduse andjaid nii Eestis kui mujal maailmas toetama ja säilitama muusikahariduse kestlikkust ja rakendama selle potentsiaali inimkonna hüvanguks.

Konverentsi põhiprogramm sisaldab ettekandeid ja õpitubasid, mille eesmärk on kohtuda rahvusvaheliste ja kohalike spetsialistidega ning jagada parimaid muusikahariduslikke kogemusi nii ettekannete kui praktiliste töötubade kaudu. Ettekandjatena astuvad üles David G. Hebert (Norra), Geza Szilvay (Ungari/Soome), helilooja Rasmus Puur jt. Konverentsi lisaprogramm võimaldab osa saada 4. rahvusvahelise muusikaolümpiaadi kontsertidest ja lõputseremooniast, mis toimuvad konverentsile järgneval päeval (20. aprill 2018). Õpitubades jagatakse osavõtjatega muusikategevuste parimaid praktikaid – tutvustatakse Orffi ja Kodaly’ lähenemisviise, koolieelse muusikakasvatuse praktilist metoodikat, beebide muusikaõpetust, pärimusmuusikat, kooritööd relatiivse metoodika toel ning ansamblilaulu põhimõtteid.

Võtmekõnelejad

Õpitubade kirjeldused

Ajakava

Korraldaja
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
kontakttelefon: