1

Rahvusvaheline konverents ROERICHI PAKT JA MAAILM

Eesti Roerichi Selts

Eesti Roerichi Pakti ja Rahu Lipu Komitee

Rahvusvaheline Roerichite Keskus

Koostöös Euroopa Rahvusvahelise Roerichite Keskuse Toetusassotsiatsiooniga (EURASSIM)

Tallinna linnavalitsuse toel “Kodurahu” programmi raames

 

ÜRO 75.aastapäevaks ja maailma esimese rahvusvahelise kunsti- ja teadusasutuste ning ajalooliste mälestusmärkide kaitse pakti (Roerichi Pakti) allkirjastamise 85.aastapäevaks toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents "Roerichi Pakt ja maailm".

USA President Franklin Roosevelt ütles 1935.a. Pakti allkirjastades:"Selle pakti ranges jälgimises maailma rahvaste poolt me näeme ühe elulise printsiibi laialdast toimimist tänapäeva tsivilisatsiooni säilimiseks. See leping kätkeb endas palju sügavamat vaimset tähtsust kui see on väljendatud otseselt tekstis."

Riikide areng saab olla edukas ainult siis, kui mõistetakse, et Kultuur on meie maailma ilu vormiloov alge. Tsivilisatsioon püüab madaldada kultuuri erisuguste hüvede tasemele. Samas möödunud sajandi ja selle sajandi alguse kogemus näitab liigselt mehaanilise tsivilisatsiooni hävitavat mõju.

1945.a. loodi ÜRO välja töötamaks tegevusi rahu tagamiseks, riikide arenguks ja inimõiguste realiseerimiseks. ÜRO 75.aastapäeva tähistamise raames on tõstatatud globaalne diskussioon inimkonna kui ühtse perekonna prioriteetidest ja parema tuleviku loomise võimalustest."ÜRO-75" initsiatiiv "Ühine tulevik ühiste jõududega" on kutsutud arendama dialoogi parema maailma ülesehitamisest ja sellele kaasaaitamisest, vaatamata meie aja paljudele probleemidele.

Rahvusvaheline konverents "Roerichi Pakt ja maailm" Tallinnas  pöörab erilist tähelepanu asjaolule, et riigid ei saa harmooniliselt areneda, kaotades kultuuri sügavama mõistmise. Kultuurisaavutuste igapäevase kaitsmiseta pöördub inimkond halvimatesse aegadesse, kui "rahu" mõistetakse kui "rahumeelset" turgude vallutamist ja lahtirelvastumise arutelude all mõeldakse vanade hävitusrelvade asendamist uute, palju efektiivsematega. Ükskõiksus kõrgemate väärtuste, inimvaimu väljenduste vastu viib meie igapäevaelu kalestumiseni. Seevastu  riigi iga kultuurisaavutus pärib teiste riikide tähelepanu ning avaldub huvis ka selle riigi tootmiste ja tehnoloogiate vastu. Seega võib kultuur kaasa aidata ka riigi heaolu parandamisele.

Konverentsist osavõtjad tutvuvad diskussiooni käigus riikide ja organisatsioonide  seisukohtadega kultuuripärandi kaitsel. Ekspertide sõnavõtud puudutavad Roerichi Pakti ja Rahu Lipu   kasvatuslikku mõju tänapäevases aspektis, lahendamaks inimkonna ees seisvat elulist ülesannet  - vaimse ja materiaalse, individuaalse ja universaalse, isikliku ja ühiskondliku sünteesi.

Rahvusvahelise konverentsi lõpetab kontsert "Pärleid otsimas" tsüklist "Rahu Lipu all". Tuntud ansambli "Hortus Musicus" esituses kõlab Lähis-Ida keskaegne muusika, klassikalised india meloodiad ja eesti helilooja Peeter Vähi "Tõusev Valgus" Tema Kõrgeaususe Nubpa Tulku Konchok Tenzin Rinpoche XII sõnadele.

Osavõtusoovist palume teatada vabas vormis elektronposti teel roerich.tln@gmail.com 22. oktoobriks 2020. Konverentsi otseülekannet saab jälgida ka Youtube kanalil. Vastav link saadetakse soovijatele elektronposti teel ning avaldatatkse Huvi.Tallinn.ee lehel.

Konverentsi töökeelteks on eesti, inglise, vene. Toimub sünkroontõlge.

Konverentsi lingid:

inglise keel youtu.be/UJcYouiQZ94

eesti keel www.youtube.com/watch?v=y5_QLDM3LBQ&feature=youtu.be 

vene keel youtu.be/WI06I33LuU0

 

Konverentsi toimumise koht: Mustpeade Maja, Pikk t 26, Tallinn.

Osavõtjate registreerimine: 23.10. kell 11:00-11:50.

Konverentsi algus 12:00

Kontserdi algus 19:00

Konverentsi korralduskomitee

Korraldaja
Eesti Roerichi Selts
roerich.tln@gmail.com, kontakttelefon: +3725072802