Rondellus. Keskaegsed kiidulaulud Neitsi Maarja auks

MARIA, VIRGO VIRGINUM. Keskaegsed kiidulaulud Neitsi Maarja auks

Kiidulaulud Pühale Neitsi Maarjale on keskaegse poeesia ja laulu üks kaunimaid ilminguid: selles saavad väljenduse inimhinge kõik puhtaimad ja üllamad soovid. Kiitja on tulvil harrast imetlust ja vaimustust toimunud ime üle: Maarja, kes neitsi, sünnitas Jumala poja maailma päästma. Pärit harilike surelike seast, teab ja tunneb Maarja kõiki inimliku elu hädasid ja rõõme; tema, kes, Issanda sünnitamise eest ainsa surelikuna taevasse tõstetud, näeb, kuuleb ja mõistab meiega toimuvat. Mere Täht, Taevane Kuninganna, Laotuse Valitseja, Õilmitsev Liilia, Puhtuse Särav Peegel – kiidujoovastuses hing leiutab üha uusi metafoore kiitmaks teda, kes ta kaitseb meid ning juhatab teed selles maailma pimeduses.

Igavene Neitsi ja Halastav Ema seisab vahendajana inimese ja Jumala vahel, temalt palutakse kaitset ja abi, et ta meie eest ka oma poja juures kostaks.

Muusikas on Maarjal täiesti eriline koht, sest keskajal ei pälvinud keegi temast suuremat tähelepanu.

Kontserdisari “Jumalaema ülistuseks” on osa näitusega “Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna” (25.10.19–26.04.20) kaasnevast programmist Niguliste muuseumis.

Sissepääs muuseumipiletiga!

www.nigulistemuuseum.ekm.ee

Üritust toetab Eesti Kultuurkapital

Korraldaja
Niguliste muuseum
niguliste@ekm.ee, kontakttelefon: 5343 1052