1

Seto kiil om pall`o illos

Eisherälinõ olokõrd pakk vahtsit välläkutsit. Kultuuriklubi SETOLUU` võrksa` inemisõ` tahtva` seto keele ja kultuuri opmisõga edesi minnä. Õga kesknätäl kell puul kuus kooni kell säidse õdagu saa zoomi piteh oppi seto kõnõlamisõ kiilt. Ja kõnõlami` muidohki seto elost, ilost ja halust.
Ku paistüs põnnõv ja tahasi üteh tulla, anna hindäst tiidä vähäbält oppusõ iilsõst pääväst modus@swingtants.ee vai sõnumit piteh ja Sullõ kir`otadas, mitä ja kui. Tormi Piret terv`täs Sinnu!

Eriolukord pakkus uusi väljakutseid. Kultuuriklubi SETOLOOD virgad inimesed soovivad seto keele ja kultuuri õpinguid jätkata. Igal kolmapäeval kell 17.30 - 19.00 on võimalus zoomis õppida seto kõnekeelt, kõneldes seto elust, ilust ja valust.
Kui tundub põnev ja tahaksid ühineda, anna endast teada hiljemalt õppusele eelneval päeval modus@swingtants.ee või FB sõnumites ja vastuseks kirjutatakse, mida ja kuidas. Õppust viib läbi Piret Torm-Kriis.

Korraldaja
MTÜ Tantsutrupp MODUS
modus@swingtants.ee, kontakttelefon: +3725177614