Siberi valge. Helgete mälestuste otsingul

N, 21.01.21 kell 14:00 - N, 21.01.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
R, 22.01.21 kell 14:00 - R, 22.01.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
L, 23.01.21 kell 11:00 - L, 23.01.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
P, 24.01.21 kell 11:00 - P, 24.01.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
E, 25.01.21 kell 14:00 - E, 25.01.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
T, 26.01.21 kell 14:00 - T, 26.01.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
K, 27.01.21 kell 14:00 - K, 27.01.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
N, 28.01.21 kell 14:00 - N, 28.01.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
R, 29.01.21 kell 14:00 - R, 29.01.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
L, 30.01.21 kell 11:00 - L, 30.01.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
P, 31.01.21 kell 11:00 - P, 31.01.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
E, 01.02.21 kell 14:00 - E, 01.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
T, 02.02.21 kell 14:00 - T, 02.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
K, 03.02.21 kell 14:00 - K, 03.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
N, 04.02.21 kell 14:00 - N, 04.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
R, 05.02.21 kell 14:00 - R, 05.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
L, 06.02.21 kell 11:00 - L, 06.02.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
P, 07.02.21 kell 11:00 - P, 07.02.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
E, 08.02.21 kell 14:00 - E, 08.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
T, 09.02.21 kell 14:00 - T, 09.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
K, 10.02.21 kell 14:00 - K, 10.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
N, 11.02.21 kell 14:00 - N, 11.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
R, 12.02.21 kell 14:00 - R, 12.02.21 kell 19:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
L, 13.02.21 kell 11:00 - L, 13.02.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
P, 14.02.21 kell 11:00 - P, 14.02.21 kell 18:00
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
Toompea 8, 10142 Tallinn, Eesti
Näita kõiki

Johanna Rannula näitus "Siberi valge. Helgete mälestuste otsingul" on näitus küüditatute noorusest, sõprusest ja armastusest Siberis.

Kas Siberil on oma värv? Siberit oleme harjunud nägema pigem tumedates toonides. Sellega seostuvad kohutavad peatükid ajaloos, loodus olevat seal kõle ja külm. Kuid kas tõesti pole Siberil heledamaid toone? "Siberi valge" segab värve läbi fotokunsti ja antropoloogilise vaatenurkade.

Näitamaks traagilise ajaloosündmuse, küüditamise, juures tihti varju jäävaid inimlikke külgi on fookus Siberi laste mälestustel ja nostalgilistel kogemustel. Kunstnik mõtiskleb, kuidas suhestuvad isiklikud kogemused ühiskondliku ajalookäsitlusse ja vaatleb Siberi kuvandit ka laiemalt. Läbivaks jooneks on valge lina, mida tihti kasutati fotostuudio asemel nii Siberis pärast maailmasõda, aga ka mujal ja hiljem. Kasutati ka mustrilisi, tumedaid, värvilisi, kuid valge lina on sümboolne, nagu valge lipp on rahu märk. Lina taustal tehtud pilte leidis Rannula küüditatutest intervjueeritavate fotoalbumitest ning okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogudest. Kasutades ajastuhõngulist võtet, portreteeris kunstnik kuute küüditatut, kelle lapsepõlv möödus Siberis.  

Näitusel on esitatud kuue inimese lood, kes veetsid oma lapsepõlve Siberis, aga nüüd elavad Rae vallas. Raivo, Erna, Saima, Rünno, Olga ja Heikki ja nende asjad räägivad Siberist läbi noore inimese pilgu. Kunstnik lähtus etnograafilisest uurimisviisidest ja kogus kokku inimeste mälestusesemed, mis on Siberist kaasa toodud ja alles hoitud. Kas ja kuidas peituvad esemetes lood? Kas neile omandatavad tähendused hääbuvad kui neid mäletavad inimesed kaovad? Kui ühiskond mälestab kivist monumentidega, siis kunstnikku huvitavad just isiklikud monumendid - füüsilised esemed, milles kätkeb nii personaalne kui ka suur ajalugu, ja nende vastuolulisus. Näitusega antakse ajalookäsitlustele uusi tahke ja nurki. Kas küüditatute mälestused Siberist võivad olla ka nostalgilised või peavad need sobituma ühiskondliku teadvusega?Installatiivne multimeedia näitus kombineerib Siberist kaasavõetud esemeid, nende lugusid, arhiivifotosid, dokumentaal- ja portreefotograafiat.

Johanna Rannula (1990) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) urbanistika magistrantuuri. Fotograafias lähtub ta antropoloogilistest meetoditest ja keskendub dokumentalistikale, olles huvitatud kohamälu, nostalgia ja vananemise teemadest. Siberisse jõudis ta koos EKA vilistlaste ekspeditsioonidega 2017. ja 2018. aasta suvedel. Rannula töötab Tallinna Linnamuuseumis näituste projektijuhtina. Näituse valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital. Näitus on avatud Vabamus 14.06–14.02.2021.

 

Сибирский белый. В поисках светлых воспоминаний

Выставка рассказывает о молодости, дружбе и любви депортированных в Сибирь.

Какого цвета Сибирь? Мы привыкли видеть ее, скорее, в темных тонах. С ней связаны ужасающие главы истории, природа там суровая, а климат холодный. Но у Сибири есть и более светлые тона, и выставка «Сибирский белый» перемешивает эти цвета, представляя их через призму фотоискусства и антропологии. Для того чтобы показать человечные стороны, которые зачастую остаются в тени тех исторических событий и депортаций, фокус направлен на воспоминания и ностальгический опыт сибирских детей. Художница размышляет, как личный опыт соотносится с общественной трактовкой истории, рассматривая образ Сибири в более широком понимании.

 

Сквозь выставку красной нитью проходит белая скатерть, которая часто использовалась вместо фотостудии как после Второй мировой войны в Сибири, так и позже в других местах. Использовалась разная ткань: с узорами, темная, разноцветная. Но белая скатерть была символичной – как белый флаг или символ мира. Фотографии, сделанные на фоне скатерти, Раннула нашла в фотоальбомах депортированных, которых она интервьюировала, а также в коллекциях Музея оккупаций и свободы Vabamu. Прибегнув к этому приему, от которого веет историей, художница сделала портреты шести депортированных, детство которых прошло в Сибири.

 

На выставке представлены истории шести человек, которые провели свое детство в Сибири, а теперь живут в волости Раэ. Райво, Эрна, Сайма, Рюнно, Ольга, Хейкки и их вещи показывают Сибирь глазами молодых людей. Художница использовала этнографические исследовательские методы и собрала памятные предметы шести человек, которые они забрали с собой из Сибири и сохранили. Могут ли вещи рассказывать истории? А если могут, то как? Угаснет ли придаваемая им значимость, если исчезнут люди, которые хранят воспоминания об этих вещах? Если общество хранит память посредством каменных монументов, то художницу интересуют именно персональные монументы: физические предметы, которые хранят как личную, так и общую историю, а также все те противоречия, которые содержат два этих вида истории.

Выставка откроется 14 июня в годовщину июньских депортаций в память о трагедии, которая произошла 79 лет назад. Эта выставка рассматривает историю под новым углом. Могут ли воспоминания депортированных о Сибири быть ностальгическими, или они должны вписываться в общественное сознание?

Мультимедийная выставка-инсталляция комбинирует привезенные из Сибири предметы, связанные с ними истории, архивные фотографии, документальное и портретное фото.

Йоханна Раннула (1990) закончила магистратуру в Эстонской художественной академии (EKA) по специальности «урбанистика». В фотографии она использует антропологические методы, делая акцент на документалистике. В сфере ее интересов темы памяти места, ностальгии и старения. В Сибирь она попала вместе с экспедициями выпускников EKA летом 2017 и 2018 года, после чего она изучала тему депортаций в резидентуре Васкьяла. Раннула работает руководителем проектов в Таллиннском городском музее.

Создание выставки поддержал фонд «Капитал культуры Эстонии».

Выставка открыта в Vabamu с 14.06.2020 по 14.02.2021.

www.vabamu.ee/

Korraldaja
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu
info@vabamu.ee, kontakttelefon: 668 0250