1

Tallinna Rüütliordude Muuseum

Mmuuseum tutvustab rüütliordude ajalugu, esitledes nende kauneid aumärke – ehk ordeneid.

Klassikaline ordu kujutab endast auväärsete ja teenekate isikute ühendust, mille liikmeid nimetatakse tavaliselt rüütliteks ja daamideks. Kui kellelegi annetatakse orden, tähistab see tema vastuvõtmist kindlasse ordusse ning orduliikmed kannavad ordeneid, et näidata oma kuuluvust.

Muuseum on pikaajalise töö tulemusena loonud ainulaadse ordenimärkide, -tähtede ja -kettide ning muude autasude kollektsiooni, mida esitledes soovime tutvustada Teile rüütliordude ajalugu. Suurem osa muusemi eksponaate kujutavad endast kuninglike, vürstlike või vaimulike rüüliordude ordeneid, ent väljapanekusse kuuluvad ka paljud riiklikud teenetemärgid.

Kõik meie väljapaneku eksponaadid on originaalid, mida professionaalsed kollektsionäärid on mitme aastakümne vältel hoolikalt kogunud. Väljapanek koosneb enam kui 700 ainulaadsest eksponaadist, kuid see moodustab üksnes ühe osa meie pidevalt täienevast kollektsioonist.

Наш музей призван рассказать об истории рыцарских орденов через их знаки отличия

Cлово «орден» происходит от латинского ordo, обычно означающего «порядок», но также «ранг», «сословие». Классический орден — союз уважаемых благородных людей. Членов таких организаций называют рыцарями и дамами, в русском языке чаще — кавалерами. Принадлежность к тому или иному ордену они демонстрируют, надевая орденские знаки, которыми их награждают при посвящении в рыцари.

В нашем музее представлена уникальная коллекция орденских знаков, звезд, цепей и лент — так называемых инсигний. Большинство знаков нашей экспозиции относятся к королевским, религиозным и военным рыцарским орденам, но есть и ордена, представляющие собой правительственные награды. У нас Вы узнаете, как менялись ордена — и организации, и само понятие, — трансформируясь на протяжении столетий.

Все экспонаты нашего музея — оригиналы, собранные за долгие годы крупными мировыми коллекционерами. Сегодня в музее представлено более семисот уникальных орденских знаков — это всего часть нашей коллекции, которая постоянно пополняется.

www.tallinnmuseum.com/

Korraldaja
Tallinna Rüütliordude Muuseum
tallinnmuseum@gmail.com,