Tallinna tarbijaõiguste päev

2. aprillil 2019 kell 11.00 algab järjekordne Tallinna tarbijaõiguste päev Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis, Tõnismägi tn 2.

Tarbijaõigus on muutunud väga keeruliseks õigusvaldkonnaks, kus põimuvad mitmed teiste õigusharude normistikud nii Eesti kui Euroopa Liidu õigusaktidest. Tänavune tarbijaõiguste päev püüab aidata orienteeruda selles keerulises seadusandluses.

Sel korral räägime hetkel aktuaalsetel teemadel, mis tulenevad linna poole pöördunud inimeste küsimustest ja muredest ning on sisult laiemad kui lihtsalt kauba ost-müük.

11.15 – 12.15 Eluruumide üürimine – kas närvikulu või lihtne teenistus?

Esineja: Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo jurist ja koolitaja.

Evi Hindpere pakub igapäevaselt juriidilist abi kinnisvaraalaste probleemide lahendamisel nii maakleritele kui klientidele. Tema sõnul süvenetakse üürilepingusse tavaliselt alles siis, kui üürileandja ja üürniku suhetesse on tekkinud pinged. Ettekanne annab vastused, kuidas vastavaid probleeme juriidiliselt korrektselt ja ilma liigsete emotsioonideta lahendada.

12.15 – 13.00 Kosmeetika ja tarbekeemia – millele pöörata tähelepanu?

Esineja: Natali Promet, Terviseamet.

Üha enam pööratakse tähelepanu kosmeetikatoodete koostisele ja iluteenuste osutamise vahendite ohutusele. Ettekandes tutvustatakse kosmeetikale ja tarbekeemiale esitatavaid nõudeid, tuuakse näiteid järelevalve käigus tuvastatud puuduste kohta ning antakse nõu probleemide lahendamisel.

13.00 – 14.00 Makselahendused väikeettevõtjatele – ettevõtluskonto ja lihtsustatud palgamakse.

Esineja: Henri Lindeberg, Maksu- ja Tolliamet.

Maksu- ja Tolliameti ja LHV Panga koostöös on valminud uudne lihtsustatud makselahendus, mis on hetkel aktuaalne ja huvipakkuv paljudele ettevõtjatele. Infopäeval saame teada, mis on ettevõtluskonto ja milliseid võimalusi ta pakub.

Maksumaksjaid teavitatakse, kuidas mõjutas 2018. a kehtima hakanud maksuvaba tulu rakendamine eraisikute tulusid ja kuidas hoida e-maksuameti rakenduse kaudu oma sissetulekutel silma peal.

14.00 – 15.00 Toit, märgistus ja toitumine

Esineja: Raivo Vokk, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor.

Raivo Vokk on tuntud toiduspetsialist, kes teab toidust ja toitumisest kõike.

Tarbijaõiguste päeval räägib ta põhjalikult toidust tänapäevases mõistes, sealhulgas tervislikust toitumisest. Samuti selgitab pakendi märgistuse põhimõtteid ja käsitleb märgistust kui tarbijateavet, toitumisteavet ja reklaamteavet.

 

Osavõtt tarbijaõiguste päevast on tasuta. Sünkroontõlge vene keelde.

Eelnevalt on võimalik lektoritele küsimusi esitada e-posti aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee.

Täiendav info telefonil 640 4232 või www.tallinn.ee/tarbija

 

Tarbijaõiguste päevale on oodatud nii tarbijad kui kauplejad.

Eelregistreerimine on soovituslik. Registreerimisvorm


Kohtumiseni Tallinna tarbijaõiguste päeval!

 

Таллиннский день прав потребителя 2 апреля 2019

2 апреля в 11 часов в Большом зале Национальной библиотеки (ул. Тынисмяги,2) откроется очередной Таллиннский день прав потребителя.

Права потребителя стали одним из сложных разделов права, в котором пересекаются правовые нормы самых разных сфер, причем правовой системы не только Эстонии, но и Европейского Союза. Вот почему предстоящий день прав потребителя имеет целью помочь ориентироваться в этом сложном ворохе законодательства.

На этот раз темы разговора вытекают из обращений людей к городским властям и поднимаемых в этих обращениях проблем. Так что, речь пойдет не только о купле-продаже, но более широком круге вопросов.

ПРОГРАММА

11.00 – 11.15   Вступительное слово
Айвар Рийсалу
, вице-мэр

11.15 – 12.15 Наем жилья – трепка нервов или легкий заработок?

Выступающая: Эви Хиндпере, юрист юридического бюро Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo и лектор Школа недвижимости.

Эви Хиндпере занимается повседневно оказанием юридической помощи при решении связанных с недвижимостью проблем как маклерам, так и клиентам. Она подчеркивает, что осмысление сути договоров об аренде обычно начинается только тогда, когда между арендодателем и арендатором возникают проблемы. В докладе даются ответы на вопросы, как юридически корректно и без лишних эмоций такого рода проблемы решать.

12.15 – 13.00 Косметика и бытовая химия – на что обращать внимание?

Выступающая: Натали Промет, Департамент здоровья.

Все больше внимания уделяется составу косметических изделий и безопасности средств, применяемых при оказания косметических услуг. Доклад знакомит с требованиями, предъявляемыми к косметике и бытовой химии, приводятся примеры обнаруженных в ходе проверок недостатков, даются рекомендации по решению проблем.

13.00 – 14.00 Платежные решения для малых предпринимателей – предпринимательский счет и упрощенная выплата зарплаты.

Выступающий: Хенри Линдеберг, Налогово-таможенный департамент.

Совместными усилиями Налогово-таможенного департамента и банка LHV подготовлено новое упрощенное налоговое решение, которое на данный момент актуально и должно заинтересовать многих предпринимателей. На инфодне слушатели узнают, что такое предпринимательский счет и какие возможности он открывает. Налогоплательщикам сообщат, как вступивший в силу в 2018 году не облагаемый подоходным налогом доход повлиял на доходы частных лиц и как через приложения электронного налогового департамента отслеживать свои доходы.

14.00 – 15.00 Еда, маркировка и питание.

Выступающий: Райво Вокк, эмерит-профессор Таллиннского технического университета.

Райво Вокк – известный специалист в области пищевых продуктов, который знает все об их свойствах и возможностях потребления.

Во время дня прав потребителя он обстоятельно расскажет о пище, в современном понимании этого слова, в том числе о здоровом питании. Профессор разъяснит также принципы маркировки на упаковке и проанализирует эту маркировку как информацию для потребителя, информацию о питательности и рекламную информацию.

Участие в дне прав потребителя бесплатное. Обеспечивается синхронный перевод на русский язык.

Вопросы выступающим можно задать предварительно по адресу электронной почты tarbijainfo@tallinnlv.ee. Дополнительная информация – по телефону 640 4232 или на сайте: www.tallinn.ee/tarbija

На день прав потребителя приглашаются все – и покупатели, и торговцы. Желательна предварительная регистрация.

До встречи на Таллиннском дне прав потребителя!

Korraldaja
Tallinna Ettevõtlusamet
tarbijainfo@tallinnlv.ee, kontakttelefon: 640 4232