1

TFF: Katastroof

Teater+Komöödia+Sõnakunst+StandUp+Muu : Inglise keeles : 40 min

See etendus on vestlus esineja ja tema alateadvuse vahel, mis toimub kassettmaki vahendusel. Etenduse teemaks on inimloomuse nõrkused ning neid võrreldakse katastroofidega, mida me enda ümber näeme. Etenduse jooksul antakse ka publikule võimalus valida, mida nad järgmisena näha ja kuulda saavad.

Ilkka Hautala tegutseb kõne- ja draamaõpetaja, näitleja ja aktiivse jutuvestjana juba aastast 2011. Ta õpetab teatrit ja jutuvestmiskunsti, töötab pealelugejana, organiseerib jutuvestmissündmusi ja otseloomulikult - räägib lugusid.

www.ilkkahautala.com
facebook.com/hautalailkka

www.tallinnfringe.ee

Korraldaja
Tallinn Fringe Festival
info@tallinnfringe.ee,