Ülekaaluline laps - multidistsiplinaarne lähenemine

Sihtgrupp: Pereõed, treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, füsioterapeudid, lasteaia õpetajad/liikumisõpetajad.

Eesmärk: täiendada oma teadmistepagasit laste ülekaaluga seonduvatest probleemidest ning tõsta teadlikust selles valdkonnas.

Sisu:

Toitumise soovitused ülekaalulisele lapsele.
Ülekaalulise lapse ja pere probleemidest psühhoterapeudi pilgu läbi.
Ülekaaluline laps arsti kabinetis.
Füüsiline aktiivsus ja selle mõju lapse kehakaalule.
Kahte tüüpi diabeet – kas kasvav probleem Eesti lastel?
Interaktiivne töötuba: haigusjuhud 

Õpiväljundid: Seostab lasteülekaalust tulenevaid probleeme ning võimalikke lahendusi ning hindab hetkeolukorrast tulenevalt võimalikke edasisi samme teadlikkuse tõstmiseks antud teemal.

Maht: 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Koolitajad: Ülle Einberg, Mare Paal, Marje Oja, Liina Heinvere, Kirsti Pedak, Kaire Heilmann. Valdkonna eksperdid ning arstid, kes omavad pikaajalist kogemust valdkonnas.

Kursuse hind: 89 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja
Tallinna Ülikool
karin.rohi@tlu.ee , kontakttelefon: 53467581